دمنده

damandeh

صفحه رسمی برند در لاله زار

شرکت دمنده در راستای ارائه محصولات و خدمات شایسته به مشتریان خود کیفیت تمامی محصولات تولیدی را با نشان استاندارد ایمنی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تضمین می نماید. این شرکت در راستای توسعه ،بازارهای صادراتی خود گواهی نامه CE اتحادیه اروپا را نیز برای محصولات خود کسب کرده است و همچنین موفق به اخذ گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت iso9001 گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی iso14001 و گواهی نامه رسیدگی به شکایت در سازمان iso1002 و دارنده گواهی نامه رضایت مشتری iso10004 و تاییدیه از مرکز تحقیقات و مسکن و ساختمان کشور گردیده است.

محصولات پرفروش

هواکش خانگی 20 سانتی مدل اتو لوکس جدید دمنده VAL-20H2S

229,000 تومان

هواکش خانگی 15 سانتی مدل اتو لوکس جدید دمنده VAL-15S2S

168,000 تومان

هواکش خانگی 30 سانتی مدل اتو لوکس دمنده VAL-30C4S

370,000 تومان

هواکش خانگی 25 سانتی مدل اتو لوکس دمنده VAL-25C4S

333,000 تومان

هواکش خانگی 20 سانتی مدل اتو لوکس VAL-20C4S

292,000 تومان

هواکش خانگی 15 سانتی مدل اتو لوکس VAL-15H2S

220,000 تومان

هواکش خانگی 20 سانتی مدل اکسی لاین VBX-20S2S

155,500 تومان

هواکش خانگی 15 سانتی مدل اکسی لاین VBX-15S2S

95,500 تومان

هواکش خانگی 12 سانتی مدل اکسی لاین VBX-12S2S

87,000 تومان

هواکش خانگی 10 سانتی مدل اکسی لاین دمنده VBX-10S2S

67,000 تومان

هواکش خانگی 25 سانتی فلزی دمنده VMA-25C2S

270,000 تومان

هواکش خانگی 20 سانتی فلزی دمنده مدل VMA-20C2S

247,000 تومان

هواکش خانگی 15 سانتی فلزی دمنده مدل VMA-15C2S

225,000 تومان

هواکش خانگی 30 سانتی فلزی دمنده مدل VMA-30C4S

270,000 تومان

هواکش خانگی 25 سانتی فلزی دمنده مدل VMA-25C4S

247,000 تومان

هواکش خانگی 20 سانتی فلزی دمنده مدل VMA-20C4S

225,000 تومان

هواکش خانگی 15 سانتی فلزی دمنده مدل VMA-15S2S

114,000 تومان

هواکش خانگی 12 سانتی فلزی دمنده مدل VMA-12S2S

104,000 تومان

هواکش خانگی 10 سانتی فلزی دمنده مدل VMA-10S2S

86,000 تومان

هواکش خانگی 30 سانتی مدل لوکس دمنده مدل VSG-30C4S

340,000 تومان