دمنده

damandeh

صفحه رسمی برند در لاله زار

شرکت دمنده در راستای ارائه محصولات و خدمات شایسته به مشتریان خود کیفیت تمامی محصولات تولیدی را با نشان استاندارد ایمنی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تضمین می نماید. این شرکت در راستای توسعه ،بازارهای صادراتی خود گواهی نامه CE اتحادیه اروپا را نیز برای محصولات خود کسب کرده است و همچنین موفق به اخذ گواهی نامه های سیستم مدیریت کیفیت iso9001 گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی iso14001 و گواهی نامه رسیدگی به شکایت در سازمان iso1002 و دارنده گواهی نامه رضایت مشتری iso10004 و تاییدیه از مرکز تحقیقات و مسکن و ساختمان کشور گردیده است.

هواکش خانگی 20 سانتی مدل اتو لوکس جدید دمنده

260,000 تومان

هواکش خانگی 15 سانتی مدل اتو لوکس جدید دمنده

هواکش خانگی 15 سانتی مدل اتو لوکس جدید دمنده

168,000 تومان

هواکش خانگی 30 سانتی مدل اتو لوکس دمنده

370,000 تومان

هواکش خانگی 25 سانتی مدل اتو لوکس دمنده

333,000 تومان

هواکش خانگی 20 سانتی مدل اتو لوکس

292,000 تومان

هواکش خانگی 15 سانتی مدل اتو لوکس

180,000 تومان

هواکش خانگی 20 سانتی مدل اکسی لاین

155,000 تومان

هواکش خانگی 15 سانتی مدل اکسی لاین

95,000 تومان

هواکش خانگی 12 سانتی مدل اکسی لاین

86,000 تومان

هواکش خانگی 10 سانتی مدل اکسی لاین دمنده

77,000 تومان

هواکش خانگی 25 سانتی فلزی دمنده

270,000 تومان

هواکش خانگی 20 سانتی فلزی دمنده

247,000 تومان

هواکش خانگی 15 سانتی فلزی دمنده

225,000 تومان

هواکش خانگی 30 سانتی فلزی دمنده

270,000 تومان

هواکش خانگی 25 سانتی فلزی دمنده

247,000 تومان

هواکش خانگی 20 سانتی فلزی دمنده

225,000 تومان

هواکش خانگی 15 سانتی فلزی دمنده

135,000 تومان

هواکش خانگی 12 سانتی فلزی دمنده

104,000 تومان

هواکش خانگی 10 سانتی فلزی دمنده

99,000 تومان