رعد

raad-logo

صفحه رسمی برند در لاله زار

شرکت رعد در افق بیست ساله شرکتی خلاق و نوآور، با مدیریتی مدرن، که با تکیه بر منابع انسانی متخصص و متعهد، با بهره گیری از تکنولوژي روز و برخوردار از شبکه توزیع گسترده و کارآمد در تولید و توزیع کالاها و برق صنعتی و خانگی در ایران و خاورمیانه رهبری بازار را داراست و در عرصه جهانی نامی آشناست.
همگان رعد را به عنوان عرضه کننده ای مطمئن، شریکی صادق، رقیبی شفاف، کارفرمایی منصف و شهروندی مسئولیت پذیر می شناسند.

کلید منیاتوری سه پل 63 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA3

کلید منیاتوری سه پل 50 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA3

کلید منیاتوری سه پل 40 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA3

کلید منیاتوری سه پل 32 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA3

کلید منیاتوری سه پل 25 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA3

کلید منیاتوری سه پل 20 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA3

کلید منیاتوری سه پل 16 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA3

کلید منیاتوری سه پل 10 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA3

کلید منیاتوری سه پل 6 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA3

کلید منیاتوری سه پل 4 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA3

کلید منیاتوری سه پل 2 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA3

کلید منیاتوری دو پل 63 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA2

کلید منیاتوری دو پل 50 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA2

کلید منیاتوری دو پل 40 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA2

کلید منیاتوری دو پل 32 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA2

کلید منیاتوری دو پل 25 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA2

کلید منیاتوری دو پل 20 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA2

کلید منیاتوری دو پل 16 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA2

کلید منیاتوری دو پل 10 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA2

کلید منیاتوری دو پل 6 آمپر 10000 رعد الکتریک مدل MA2