نمایش 1–20 از 21 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش همه

آمپر متر ۹۶ شیوا امواج

362,000 تومان

آمپر متر مستقیم 48.96 میکرو پروسسوری میکرومکس

295,000 تومان

آمپر متر مستقیم 96.96 میکرو پروسسوری میکرومکس

288,000 تومان

آمپر متر مولتی رنج 48.96 میکرو پروسسوری میکرومکس

288,000 تومان

آمپر متر مولتی رنج 96.96 میکرو پروسسوری میکرومکس

288,000 تومان

چراغ سیگنال شیوا امواج

74,250 تومان

رطوبت سنج شیوا امواج

590,000 تومان

سوپر ولت آمپر متر 96 B شیوا امواج

591,600 تومان

سوپر ولت آمپرمتر سه فاز تک فاز 71 شیوا امواج

460,000 تومان

فرکانس متر دیجیتال 48.96 میکرو پروسسوری میکرومکس

288,000 تومان

فرکانس متر دیجیتال میکرو پروسسوری میکرومکس

288,000 تومان

کسینوس فی متر دیجیتال میکرومکس

292,000 تومان

مولتی متر 144 شیوا امواج

999,000 تومان

مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال 10.1میکرومکس

576,000 تومان

مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال 5.1 میکرومکس

487,500 تومان

ولت متر 96.48 شیوا امواج

401,000 تومان

ولت متر تکی 96 شیوا امواج

362,000 تومان

ولت متر دیجیتال تک فاز 48.96 میکرومکس

288,000 تومان

ولت متر دیجیتال تک فاز 96.96 میکرومکس

288,000 تومان

ولت متر سه فاز دیجیتال 48.96 میکرومکس

293,000 تومان