نمایش 1–20 از 21 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش همه

آمپر متر ۹۶ شیوا امواج مدل AMD-6000A

362,000 تومان

آمپر متر مستقیم 48.96 میکرو پروسسوری میکرومکس مدل MRA-48.96

319,000 تومان

آمپر متر مستقیم 96.96 میکرو پروسسوری میکرومکس مدل MRA-96.96

319,000 تومان

آمپر متر مولتی رنج 48.96 میکرو پروسسوری میکرومکس مدل MMX-A48

319,000 تومان

آمپر متر مولتی رنج 96.96 میکرو پروسسوری میکرومکس مدل MMX-A96

319,000 تومان

چراغ سیگنال شیوا امواج مدل LSY-22

73,600 تومان

رطوبت سنج شیوا امواج مدل HMB-1RH

590,000 تومان

سوپر ولت آمپر متر 96 B شیوا امواج مدل VAD-96B

567,000 تومان

سوپر ولت آمپرمتر سه فاز تک فاز 71 شیوا امواج مدل VAB-6000A

460,000 تومان

فرکانس متر دیجیتال 48.96 میکرو پروسسوری میکرومکس مدل MMX-F48

319,000 تومان

فرکانس متر دیجیتال میکرو پروسسوری میکرومکس مدل MMX-F96

319,000 تومان

کسینوس فی متر دیجیتال میکرومکس مدل MDP-F96

319,000 تومان

مولتی متر 144 شیوا امواج مدل MME.6000A

999,000 تومان

مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال 10.1میکرومکس مدل 3PH-MULTIMETER

605,000 تومان

مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال 5.1 میکرومکس مدل 3PH-MULTIMETER

487,500 تومان

ولت متر 96.48 شیوا امواج مدل VMU-F

401,000 تومان

ولت متر تکی 96 شیوا امواج مدل VMD-MM

362,000 تومان

ولت متر دیجیتال تک فاز 48.96 میکرومکس مدل MMX-V48

350,000 تومان

ولت متر دیجیتال تک فاز 96.96 میکرومکس مدل MMX-V96

319,000 تومان

ولت متر سه فاز دیجیتال 48.96 میکرومکس مدل MMX-VF48

330,000 تومان