قبلی
بعد
shegeftangiz
ساعت
دقیقه‌
ثانیه‌

ساعت فرمان شیوا امواج دستگاهی با 50 برنامه قابل تنظیم بوده که هر برنامه، دارای یک زمان روشن و یک زمان خاموش است و در دوره های زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه قابل تنظیم می باشد. در حالت “روزانه”ساعت، دقیقه و ثانیه، در حالت “هفتگی” ساعت، دقیقه، ثانیه و روز هفته و در حالت “ماهانه” ساعت، دقیقه، ثانیه و روز ماه قابل تنظیم می باشد .در حالت روزانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته یا ماه فعال یا غیر فعال کرد و در حالت ماهانه می توان روزهای فعالیت را نسبت به روزهای هفته فعال یا غیر فعال نمود.

450,000 تومان
360,000 تومان

تخفیف

محصولات پرفروش

7شگفت انگیز

نور و روشنایی

برق خانگی

همکار
باشگاه مشتریان

برق صنعتی

تخفیفات سیم و کابل
baner pakhsh 11

سیم و کابل