ال اس

ls-logo

صفحه رسمی برند در لاله زار

شرکت LS  تولیدکننده تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی در کره جنوبی است و همچنین از زیرشاخه‌های شرکت LG می‌باشد. شرکت LG از دو شرکت LUCKY و GOLD STAR تشکیل‌شده است که شرکت GOLD STAR درزمینهٔ تأمین قطعات الکتریکی و   شرکت LUCKY درزمینهٔ تولید مواد شیمیایی فعالیت داشتند. همچنین LG توانسته عنوان اولین شرکت تولیدکننده تجهیزات برقی در کره جنوبی که موفق به کسب گواهینامه ISO9001 شده است را به خود اختصاص دهد

توضیحات کلید منیاتوری سه پل 63 آمپر 1000 ال اس

کلید منیاتوری سه پل 50 آمپر 1000 ال اس

232,000 تومان

کلید منیاتوری سه پل 40 آمپر 1000 ال اس

232,000 تومان

کلید منیاتوری سه پل 32 آمپر 1000 ال اس

232,000 تومان

کلید منیاتوری سه پل 25 آمپر 1000 ال اس

232,000 تومان

کلید منیاتوری سه پل 20 آمپر 1000 ال اس

232,000 تومان

کلید منیاتوری سه پل 16 آمپر 1000 ال اس

232,000 تومان

کلید منیاتوری سه پل 10 آمپر 1000 ال اس

232,000 تومان

کلید منیاتوری سه پل 6 آمپر 1000 ال اس

232,000 تومان

کلید منیاتوری سه پل 4 آمپر 1000 ال اس

232,000 تومان

کلید منیاتوری دو پل 16 آمپر ال اس

205,000 تومان

کلید منیاتوری دو پل 10 آمپر ال اس

205,000 تومان

کلید منیاتوری تک پل 50 آمپر ال اس

74,000 تومان

کلید منیاتوری چهار پل 63 آمپر ال اس

کلید منیاتوری چهار پل 50 آمپر ال اس

264,000 تومان

کلید منیاتوری چهار پل 40 آمپر ال اس

257,000 تومان

کلید منیاتوری چهار پل 32 آمپر ال اس

257,000 تومان

کلید منیاتوری چهار پل 25 آمپر ال اس

257,000 تومان

کلید منیاتوری چهار پل 20 آمپر ال اس

257,000 تومان

کلید منیاتوری چهار پل 16 آمپر ال اس

257,000 تومان