افراتاب

صفحه رسمی برند در لاله زار

صنایع الکترونیک نیرومکس از سال ۱۳۹۰ با هدف نـوآوری، تجـهیــز و بروزرسـانـی صـنعت برق کشــور فعـالـیت خـود در زمـینه تحـقـیق، توسـعه و تولـید سـیسـتم‌های حفاظتی دستگاه‌های برق صنعتی و خانگی و سـاخت انواع رله‌ها در صنعـت آغاز نمـود.