هزینه های ارسال کالا در پخش لاله زار به چه صورت است ؟
1 – هزینه ارسال برای شهر تهران در سبدهای خرید 500 هزار تومان و بالاتر در پرداخت های آنلاین رایگان می باشد .
2 – هزینه ارسال برای شهر تهران در سبد های خرید با انتخاب گزینه پرداخت در محل به صورت ثابت برای هر مبلغ خرید 20 هزار تومان تعیین گردیده است.
3 – توجه نمائید در سبد های خرید کمتر از 500 هزار تومان و بالاتر از 3 میلیون تومان انتخاب گزینه پرداخت در محل امکان ندارد.
4- در سبد های خرید کمتر از 500 هزار تومان نیز مبلغ 20 هزار تومان به عنوان هزینه ارسال به جمع سبد خرید اضافه می گردد.